Decent logo

JURIDISCH & PRIVACY

RIJD VERANTWOORD

Het is momenteel in het Verenigd Koninkrijk verboden om met een e-scooter op een openbare weg, trottoir, fietspad of ruiterpad te rijden. E-scooters mogen alleen op privéterrein worden bereden met toestemming van de eigenaar.

Privacy

Decent neemt uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We slaan nooit financiële gegevens van klanten op en zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Wij voldoen volledig aan de Data Protection Act 1998. We slaan geen van onze klanten financiële informatie.

Alle gegevens die we verzamelen en verwerken is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679.

GDPR

Gegevensrecorrectie & gegevensportabiliteit
Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Recht op toegang tot alle informatie die wij over u hebben. Neem contact met ons op om dit aan te vragen.
Recht om persoonlijke gegevens te rectificeren indien deze onjuist zijn
Recht om vergeten te worden. U kunt op elk moment verzoeken om alle persoonlijke gegevens te verwijderen (Zolang dit niet in strijd is met wettelijke situaties). Houd er rekening mee dat dit proces uw account zal verwijderen, dus u zult niet langer in staat zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van uw account.
Recht om persoonlijke gegevens te beperken (Zolang het geen juridische situaties in de weg staat)Hoe kunt u contact met ons opnemen
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot het bovenstaande of enige info over ons privacybeleid, kunt u ons hier e-mailen

Hoe kunt u contact met ons opnemen
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot het bovenstaande of enige info over ons privacybeleid, kunt u ons hier e-mailen...

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en voor algemeen gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en dergelijk materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk uit voor zover wettelijk toegestaan.

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar is, aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijning en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken die in deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.
Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om verdere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

Decent © 2021